מאיר שלו | בית שאול או מדוע אסור לבחור מנהיגים גבוהים

בית שאול או מדוע אסור לבחור מנהיגים גבוהים
שאול המלך הוא הדמות הטרגית של התנ"ך. אבל ממה בדיוק נבעה הטרגדיה שלו? מאישיותו או מתקופתו, אותה נאלץ לחלק עם שמואל הנביא ועם דוד בן ישי.
על עלייתו ונפילתו של המלך הראשון שלנו, ועל גורל בניו ובנותיו.

מחיר כרטיס  65 ₪