מאיר שלו | יחסי העובד – מעביד של אלוהים ונביאיו

יחסי העובד – מעביד של אלוהים ונביאיו
על תפקידיו של הנביא, נביאי אמת ונביאי שקר, יחסי הנביאים עם אלוהים ועם האדם. נביאים שהפיקו תועלת אישית ממקצועם. נביאים שהכוח שנתן לה אלוהים העביר אותם על דעתם. תשומת לב מיוחדת לאליהו, אלישע ויונה.

מחיר כרטיס  65 ₪